Home  首页  /  Languages 语言
 
       
 
• 甲洞新开张,欢迎光临
• 免费礼券,优惠多多
• Video: 鲜 芋 仙 的 一 天
       
   
  • 星 期 一 至 五 : 最 佳 绝 配 套 餐
 
   
     
• 诚意推荐
• 国际食品安全验证
• 食尚杂志
 
  • 星 期 一 至 五 : 鲜 芋 仙 饮 料 买 一 送 一 ( 只 限 饮 料 )
 
   
  • 鲜芋仙 5 SUPER DEAL PROMOTIONS (优惠有效至 3月31日2012)
 
   
  • 鲜芋仙 Berjaya Times Square 新分店1月26日盛大開幕。